Споживачам

Укласти договір
ФІЗИЧНІ ОСОБИ

 

ПОВІДОМЛЕННЯ від 29.01.2024

про публічну пропозицію (оферту) Комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради про укладення  Індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, який є публічним договором приєднання

 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг” було внесено зміни до типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого  водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”.

Зокрема, у типовому індивідуальному договорі про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що є публічним договором приєднання були внесені наступні зміни :

підпункт 11 пункту 39 викладено в такій редакції:

“11) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови надання виконавцю заяви та документального підтвердження (зокрема, довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо, іншого документа, що підтверджує право на виїзд з України чи в’їзд в Україну у відповідний період часу) в електронній або паперовій формі відповідно до умов договору;”;

пункт 40 доповнено підпунктом 11 такого змісту:

“11) інформувати виконавця про тимчасову відсутність в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів (за відсутності приладів обліку); якщо період відсутності споживача та інших осіб перевищує шість місяців, споживач для реалізації права на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду зобов’язаний надавати виконавцю оновлену заяву з відповідними підтвердними документами в електронній або паперовій формі.”;

підпункт 4 пункту 41 після слів “не відповідає умовам цього договору” доповнено словами “та/або якщо заборона щодо обмеження (припинення) надання послуги передбачена актами законодавства”;

пункт 42 доповнено підпунктом 81 такого змісту:

“81) здійснювати перерахування розміру нарахованої плати за послуги та/або ненарахування її для споживача протягом періоду тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб за умови отримання заяви та документального підтвердження відповідно до умов договору;”.

Враховуючи вищезазначене, КП “Житомирводоканал” має намір змінити умови Індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, розміщеного на вебсайті виконавця.

Індивідуальні споживачі у багатоквартирних житлових будинках та індивідуальних садибних житлових будинках, які фактично користуються послугами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення або звертаються до КП "Житомирводоканал" для отримання вказаних послуг, вважаються такими, що ознайомлені, погоджуються та приєднуються до умов типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Згідно з п. 14 Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 зміни договору укладаються в такій самій формі, що і договір, який змінюється. У разі зміни виконавцем умов договору вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на офіційному веб-сайті  виконавця.

Відповідно до ст. ст. 633, 634 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”  (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг”, п. 3 Індивідуального договору  про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,    КП “Житомирводоканал” розміщує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення Індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, який є публічним договором приєднання. Дана оферта поширюється на споживачів:

- власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку;

власників (співвласники, користувачі) індивідуального садибного житлового будинку.

Індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на вебсайті виконавця послуг КП «Житомирводоканал» у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього договору кожного споживача, що отримує та звертається до виконавця, для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Публічний індивідуальний договір приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення

13 серпня 2019 року введено в дію норми ПРАВИЛ надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, відповідно Постанови КМУ № 690 від 05.07.2019 року (в редакції Постанови КМУ № 85 від 02.02.2022 р.), якими передбачено п’ять моделей типових договорів на вибір споживача.

Пропонуємо ознайомитись з моделями договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ТИПОВИЙ ДОГОВІР з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ТИПОВИЙ ДОГОВІР з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

ТИПОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення


На виконання вимог Закону України від 03.12.2020 № 1060-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг» було внесено зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.06.2016 № 1141 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення», згідно з якими зі структури тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення було виключено усі витрати на збут, що мають увійти до складу плати за абонентське обслуговування для всіх індивідуальних споживачів.

Враховуючи наведене, КП "Житомирводоканал" публікує цю публічну пропозицію (оферту) про укладення публічного індивідуального договору приєднання про надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (далі – Договір) з новим розміром плати за абонентське обслуговування, яка поширюється на споживачів – власників (співвласників, користувачів) житлових та нежитлових приміщень в багатоквартирному будинку, інших об’єктів нерухомого майна або водопостачання та/або водовідведенняв житловому будинку, приєднаних до внутрішньобудинкових мереж, які отримують послуги для задоволення власних потреб, а також для забезпечення господарських, технологічних (власних) потреб багатоквартирного будинку в цілому.

Договір вважається укладеним, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на веб-сайті КП "Житомирводоканал" співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з підприємством.

Індивідуальні споживачі у багатоквартирних житлових будинках, які фактично користуються послугами з централізованоговодопостачання та/або централізованого водовідведення або звертаються до КП "Житомирводоканал" для отримання вказаних послуг, вважаються такими, що ознайомлені, погоджуються та приєднуються до умов публічного індивідуального договору.

У зв’язку з тим, що даний Договір є договором приєднання, його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем).

Договір розміщено на веб-сайті КП "Житомирводоканал" у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що отримує та звертається до підприємства, для отримання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Повідомлення про оферту від 01.03.2022 р. Про укладення типового індивідуального договору про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення


ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
 
Згідно Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, 05.07.2019 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 690 “ Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”, якою були затверджені відповідні правила та типові договори.

На виконання вимог зазначених нормативних документів, для користування послугами централізованого водопостачання та водовідведення, Вам необхідно звернутись до КП “Житомирводоканал” для укладання Договору про надання вказаних послуг.
Для укладання договору необхідно надати оформлені у встановленому порядку документи:
 
- заяву на укладення договору на ім’я директора КП “Житомирводоканал”
(заповнюється Споживачем із зазначенням свого номеру мобільного телефону та електронної пошти);
Заява на укладення договору з юридичною особою


- характеристику вузлів обліку
(заповнюється Споживачем самостійно з технічного паспорту вузла обліку або зі свідоцтва про повірку. В разі відсутності даних у Споживача — заповнюється у відділі по роботі з юридичними особами КП “Житомирводоканал” — вул. Чуднівська, 120, каб. 406);
Характеристика вузлів обліку води 

- акт розмежування балансової приналежності водопровідних та каналізаційних мереж , споруд та пристороїв межі експлуатаційної відповідальності та меж обслуговування мереж

(видається Споживачу в загальному відділі КП “Житомирводоканал” після надання проєктної документації Споживачем розділу “Зовнішні мережі водопостачання та водовідведення”);

- довідку про водокористування з усіх джерел (ліміти)
(можна отримати у таких організаціях:
 ПП “Баланс” ЕКО — вул. Хлібна, 25.
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять — вул. Київська, 81.
ПП “Здобуток — 2” — вул. Михайла Грушевського, 62.
Цей розрахунок також можна зробити у будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який надає ці послуги);
Розрахунок обгрунтування потреби у воді

- реквізити Споживача

(заповнені споживачем та підписані директором підприємства);
Реквізити споживача

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (копія);


- довідку про статус платника податків (копія);

- документи, які підтверджують право власності : свідоцтво, купівля-продаж, довідка БТІ або договір оренди, реєстраційне свідоцтво або Витяг про право власності на об’єкт нерухомості, тощо;

- наказ про призначення відповідальної особи за об’єктами водопостачання та водовідведення, збереження лічильника та пломб на ньому, відбору стічних вод для контролю ГДК (копія);
Наказ про призначення відповідальної особи за об’єктами водопостачання

- схему з зазначенням контрольного колодязя відбору проб стічних вод для контролю ГДК
(копію схеми з проєктної документації або схему, накреслену Споживачем на аркуші формату А4);
Схема з зазначенням контрольного колодязя відбору проб стічних вод для контролю ГДК

- довідку про специфіку виробництва та/або надання послуг Споживача
(заповнена Споживачем на фірмовому бланку).
Довідка про специфіку виробництва

Відскановані документи необхідно надіслати на електронну адресу: fop@vodokanal.zt.uaпісля чого Вам буде надіслано проєкт договору “Про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення”.

При отриманні укладеного договору, оригінали зазначених вище документів необхідно надати в роздрукованому вигляді. 

БЮДЖЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Шановні абоненти — бюджетні організації, звертаємо Вашу увагу на необхідність заключення Договору “ Про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення” з КП “Житомирводоканал”.

Додаткова угода щодо зміни тарифів на водопостачання
Додаткова угода щодо зміни тарифів на водовідведення