Споживачам

Права та обов'язки споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами КП "Житомирводоканал"
Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 “Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення"

Споживач має право на:
1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та водовідведення;
2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;
3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води та режим її постачання;
4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;
5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;
6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;
7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;
8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);
9) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
10) несплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності засобів розподільного обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) багатоквартирного будинку та/або індивідуальному  (садибному) житловому будинку споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови надання документу, що підтверджує факт відсутності одного або декількох членів сім'ї, не пізніше 12 розрахункових періодів після закінчення тимчасової відсутності;
11) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг)за кожну добу такого перевищення;
12) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
13) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
14) отримання без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
15) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі, а також інформацію щодо складових плати у наданих рахунках;
16) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг;
17) повідомити щодо прийнятого співвласниками багатоквартирного будинку рішення про обрання моделі договірних відносин з виконавцем;
18) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов договору.
 
Індивідуальний споживач зобов’язаний:
1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;
2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;
3) вчасно повідомляти виконавцеві про виявлені пошкодження на об’єктах централізованого водопостачання і водовідведення, які йому належать або якими він користується;
4) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
5) укладати договір у порядку і випадках, визначених законом;
6) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
7) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуг відповідно до договору та не втручатися в їх роботу;
8) проводити за власний рахунок ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна багатоквартирного будинку, яке обслуговує більше одного житлового та/або нежитлового приміщення, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;
9) оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені договорами;
10) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представника у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують ведення індивідуального обліку споживання послуг у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;
11) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
12) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;
13) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;
14) інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, у випадках та порядку, передбачених договором;
15) надавати виконавцеві або визначеній власником (співвласниками) особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання наявних вузлів обліку, що забезпечують ведення індивідуального обліку споживання послуг у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку, в порядку та строки, визначені договором;
16) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір відповідно до свого статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання.

Колективний споживач зобов’язаний:
1) допускати до об’єктів нерухомого майна, що належать колективному споживачеві, а також місць загального користування і допоміжних приміщень багатоквартирних будинків (для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) виконавця або його представників у порядку, визначеному законом і договорами, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;
2) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором для споживачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
3) забезпечувати розподіл між споживачами, об’єднаними таким колективним споживачем, обсягу спожитих послуг відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг (крім випадку, коли співвласниками визначено особу, що здійснює розподіл обсягів послуг);
4) у разі безпосереднього здійснення розподілу обсягу послуг між споживачами у будівлі надавати споживачам, об’єднаним таким колективним споживачем, детальний розрахунок розподілу між ними обсягу спожитих послуг, а в разі ведення обліку послуг засобами вимірювальної техніки вузла обліку, що забезпечує загальний облік споживання відповідної послуги в будівлі (її частині), - інформацію про їх показання.
 
Місце та порядок одержання інформації споживачами від КП «Житомирводоканал»:
Споживачі КП «Житомирводоканал» можуть отримати інформацію з будь-яких питань, що стосуються діяльності підприємства, в телефонному та електронному режимах.
 
Прийом споживачів здійснюється за адресою:
10005 м.Житомир, вул. Чуднівська (Черняхівського), 120;
10002 м. Житомир, Польовий майдан, 8;
тел.: (0412) 52 01 12, 0 800 752 553
 
Залишити електронне звернення можна за посиланням: https://vodokanal.zt.ua/kontakti/internet-prijmalna