Протокол вимірювання показників якості питної води за вересень 2020 р.

КП «Житомирводоканал»
Контрольно -  вимірювальна  лабораторія
з  додержання  санітарно - гігієнічних
норм  водопостачання    
 
           
ПРОТОКОЛ
вимірювання показників якості питної води
за вересень 2020 р.
 

п/п

Найменування

показників

Одиниця

виміру

Нормативні

показники

Середні значення показників

1

2

3

4

5

1.       

 Температура  води °С

градуси С°

Фактична                  

21,6

2.       

 Запах при  t- 20°С

 бали

Не більше 2

осл./1

3.       

 Забарвленість

градуси

Не більше 20 (35)1

14

4.       

 Каламутність

мг / дм3

Не більше 0,58 (2,03)1

1,78

5.       

 Водневий  показник, рН

одиниці рН

6,5 - 8,5

6,82

6.       

 Лужність загальна

моль/ м3

0,5 - 6,5

1,99

7.       

 Жорсткість  загальна

моль / м3

Не більше 7,0 (10,0)1

2,97

8.       

 Хлориди

мг / дм3

Не більше 250,0 (350)1

55,77

9.       

 Амоній

мг / дм3

Не більше 0,5 (2,6)1

0,078

10.    

 Нітрити

мг / дм3

Не більше 0,5

<0,003

11.    

 Нітрати

мг / дм3

Не більше 50,0

0,9

12.    

 Залізо  загальне

мг / дм3

Не більше  0,2 (1,0)1

0,1

13.    

 Алюміній

мг / дм3

Не більше 0,5

0,07

14.    

Хлор залишковий вільний

мг / дм3

0,3-0,5

 

15.    

 Фтор

мг / дм3

Не більше 1,2

0,19

16.    

 Сухий  залишок

мг / дм3

Не більше  1000 (1500)1

249,0

17.    

 Сульфати

мг / дм3

Не більше  250  (500)1

18,6

18.    

 Поліфосфати

мг / дм3

Не більше  3,5

0,055

19.    

 Мідь

мг / дм3

Не більше 1,0

0,008

20.    

 Марганець

мг / дм3

Не більше 0,05 (0,5)1

0,0507

21.    

 Молібден

мг / дм3

Не більше 0,07

0,001

22.    

 Цинк

мг / дм3

Не більше 1,0

0,003

23.    

 Свинець

мг / дм3

Не більше 0,01

<0,001

24.    

 Хром

мг / дм3

Не більше 0,05

0,001

25.    

 Стронцій

мг / дм3

Не більше  7,0

0,149

26.    

 Кадмій

мг / дм3

Не більше 0,001

<0,001

27.    

 Нікель

мг / дм3

Не більше 0,1

0,003

28.    

 Кобальт

мг / дм3

Не більше 0,1

0,003

29.    

Загальне мікробне число t 37˚С

КУО/ см3

Не більше 50

4

30.    

Загальні колі-форми

КУО/ 100 см3

Відсутність

відсутні

31.    

Ентерококи

КУО/ 100 см3

Відсутність

відсутні

32.    

Коліфаги

БУО/ дм3

Відсутність

відсутні

33.    

Сумарна альфа - активність

Бк/дм3

Не більше 0,1

<0,1

34.    

Сумарна бета - активність

Бк/дм3

Не більше 1,0

<1,0

 
 1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2022 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному  регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.
 
 
 Начальник лабораторії                                                                        О.А.Слободенюк