Протокол вимірювання показників якості питної води за грудень 2021 р.

ПРОТОКОЛ
вимірювання показників якості питної води
за грудень 2021 р.

з/п

Найменування

показників

Одиниця

виміру

Нормативні показники

Середні значення показників

1.

Температура води °С

градуси С°

Фактична

3,7

2.

Запах при t- 20°С

бали

Не більше 2

осл./1

3.

Забарвленість

градуси

Не більше 20 (35)1

9

4.

Каламутність

мг / дм3

Не більше 0,58 (2,03)1

0,98

5.

Водневий показник, pH

одиниці pH

6,5 - 8,5

7,26

6.

Лужність загальна

моль/ м3

0,5 - 6,5

2,88

7.

Жорсткість загальна

моль / м3

Не більше 7,0 (10,0)1

3,82

8.

Хлориди

мг / дм3

Не більше 250,0 (350)1

37,45

9.

Амоній

мг / дм3

Не більше 0,5 (2,6)1

<0,05

10.

Нітрити

мг / дм3

Не більше 0,5

<0,003

11.

Нітрати

мг / дм3

Не більше 50,0

<0,44

12.

Залізо загальне

мг / дм3

Не більше 0,2 (1,0)1

0,12

13.

Алюміній

мг / дм3

Не більше 0,5

0,10

14.

Фтор

мг / дм3

Не більше 1,2

0,20

15.

Сухий залишок

мг / дм3

Не більше 1000 (1500)1

264,0

16.

Сульфати

мг / дм3

Не більше 250 (500)1

27,16

17.

Поліфосфати

мг / дм3

Не більше 3,5

0,031

18.

Мідь

мг / дм3

Не більше 1,0

0,002

19.

Марганець

мг / дм3

Не більше 0,05 (0,5)1

0,0207

20.

Молібден

мг / дм3

Не більше 0,07

0,003

21.

Цинк

мг / дм3

Не більше 1,0

0,001

22.

Свинець

мг / дм3

Не більше 0,01

<0,001

23.

Хром

мг / дм3

Не більше 0,05

<0,001

24,

Стронцій

мг/дм3

Не більше 7,0

0,22

25.

Кадмій

мг / дм3

Не більше 0,001

<0,001

26.

Нікель

мг / дм3

Не більше 0,1

0,001

27.

Кобальт

мг / дм3

Не більше 0,1

0,004

28.

Загальне мікробне число t 37°С

КУО/ см3

Не більше 50

1

29.

Загальні колі-форми

КУО/ 100 см3

Відсутність

відсутні

30.

Ентерококи

КУО/100 см3

Відсутність

відсутні

31.

Коліфаги

БУО/дм3

Відсутність

відсутні

32.

Сумарна альфа - активність

Бк/дм3

Не більше 0,1

<0,1

33.

Сумарна бета - активність

Бк/дм3

Не більше 1,0

<1,0

1 Норматив, зазначений у дужках, має право використовувати підприємство питного водопостачання до 1 січня 2022 року в окремих випадках, пов'язаних з особливими природними умовами та технологією підготовки питної води, що не дозволяє довести якість питної води до жорсткішого нормативу, про що повинно бути зазначено у технологічному  регламенті або іншому документі з описом технологічного процесу виробництва питної води.
 
 Начальник лабораторії                                                                        О.А.Слободенюк